INICI LA NOSTRA EMPRESA PRODUCTES O SERVEIS OBRES REALITZADES
   

 

 

 

 

SOSTRES, FALSOS SOSTRES I REGISTRES

 

Subministrament i col·locació de fals sostres:

 

 - Fixes i continus

   - Amb plaques de guix laminat acústiques

   - Combinacions de varis models

   - Escaiola o escaiola alleugerada

 

 - Desmuntables de guia oculta o vista

   - Escaiola o escaiola alleugerada

   - Plaques de guix laminat acústiques

   - Plaques de fibres minerals

   - Plaques de virutes premsades

   - Sostres metàl·liques

   - Aglomerats tipus DM

 

 

 

TABIQUERIA SECA (Pladur, Knauf i Placoplatre)

 

Subministrament i col·locació de tabiqueria seca segons necessitats tècniques a través d'una alta gamma de possibilitats, incloent llibreries, trasdossats, calaixos, etc...

 

 

AÏLLAMENTS

 

Alta gamma amb fibres minerals i "Llana de roca" per aïllaments tèrmics que milloren notablement el grau de confort tant a l'estiu com a l'hivern.

 

Solució de problemes acústics tant aeris com d'impacte, combinant diversos materials.

 

Solucions Ignífogues, sempre aportant el corresponent certificat per garantir la RF o EF (Resistència o estabilitat al foc), que marca la llei o especificacions tècniques, sempre aplicant el material adequat en cada cas. IPN, Pilars o jàsseres, tabics, falsos sostres, etc...)

 

A partir d'utilitzar els materials existents al mercat per interiors segons característiques tècniques.

 

 

 

 

ENGUIXATS - REVESTIMENTS

Realització d'enguixats amb guixos i escaiola amb productes de primera qualitat.

 

Guixos especials d'alta duresa i guixos amb perlita.

 

 

 

TREBALLS ARTESANALS AMB ESCAIOLA

- Reproduccions de sostres, bòvedes, columnes, pilastres, etc...

- Reproduccions de murals, plafons, "hornacinas", arcs, etc...

 

 

 

 

ROM-APLIC, S.L.

C/ Fluvià, 145

08020 BARCELONA

Tel. 934 594 364- Fax. 934 592 846

e-mail: romaplic@romaplic.com