ROM-APLIC S.L.

Aquí pots trobar ràpidament les nostres dades de contacte.

icon_widget_image Carrer Fluvià 145, 08020 Barcelona icon_widget_image Tel. 934 594 364 Fax: 934 592 846 icon_widget_image romaplic@romaplic.com

Productes o serveis

Sostres, falsos sostres i registres

Subministrament i col·locació de fals sostres

SOSTRES

Fixes i continus

  • Amb plaques de guix laminat acústiques
  • Combinacions de varis models
  • Escaiola o escaiola alleugerada

SOSTRES

Desmuntables de guia oculta o vista

  • Escaiola o escaiola alleugerada
  • Plaques de guix laminat acústiques
  • Plaques de fibres minerals
  • Plaques de virutes premsades
  • Sostres metàl·liques
  • Aglomerats tipus DM

Tabiqueria seca (Pladur, Knauf i Placoplatre)

Tabiqueria seca

Subministrament i col·locació de tabiqueria seca segons necessitats tècniques a través d’una alta gamma de possibilitats, incloent llibreries, trasdossats, calaixos, etc…

Aïllaments

AÏLLAMENTS

Alta gamma amb fibres minerals i “Llana de roca” per aïllaments tèrmics que milloren notablement el grau de confort tant a l’estiu com a l’hivern.

Solució de problemes acústics tant aeris com d’impacte, combinant diversos materials.

Solucions Ignífogues, sempre aportant el corresponent certificat per garantir la RF o EF (Resistència o estabilitat al foc), que marca la llei o especificacions tècniques, sempre aplicant el material adequat en cada cas. IPN, Pilars o jàsseres, tabics, falsos sostres, etc…)

A partir d’utilitzar els materials existents al mercat per interiors segons característiques tècniques.

Enguixats | Revestiments

Enguixats

Realització d’enguixats amb guixos i escaiola amb productes de primera qualitat.

Guixos especials d’alta duresa i guixos amb perlita.

Treballs artesanals amb escaiola

Treballs artesanals

Reproduccions de sostres, bòvedes, columnes, pilastres, etc…

Treballs artesanals

Reproduccions de murals, plafons, “hornacinas”, arcs, etc…